کارو - جلسه 7 - "تیم سازی و تیپ شناسی"

معرفی دوره در این کارگاه یاد میگیریم که خودمان چه تیپ شخصیتی داریم و تیم و شریکمان چه تیپ شخصیتی دارند و اگر تیم و شریکمان چه تیپ شخصیتی داشته باشد برای سازمان و کسب و کارمان بهترین گزینه است . از آنجا که سازمان بدون نیروهایش معنی ندارد پس مدیر باید دانش استخدام نیکو […]

کارو - جلسه 7 -

معرفی دوره

جلسات دوره
دیدگاه‌ها ۰
محسن مختاری
مدرس دوره
مشاور حوزه کسب و کار و کارآفرین
کارو - جلسه 7 - "تیم سازی و تیپ شناسی"
۱ میلیون تومان