کارو-جلسه 10-"کار سپاری و برون سپاری"

معرفی دوره برای مدیریت و توسعه سازمان و کسب و کار باید بتوانیم خوب کارها و فعالیتها را تعریف کرده و به دیگران بسپاریم و این یک مهارت بسیار مهم و ارزشمند برای مدیر است تا براحتی کارها را توسط دیگران به صورت صحیح انجام دهد و ما در این بخش یاد میگیریم چطور در […]

کارو-جلسه 10-

معرفی دوره

جلسات دوره
دیدگاه‌ها ۰
محسن مختاری
مدرس دوره
مشاور حوزه کسب و کار و کارآفرین
کارو-جلسه 10-"کار سپاری و برون سپاری"
۱ میلیون تومان