کارو-جلسه 9 - "مدل های درآمدزایی"-2

معرفی دوره یک مدیر و کارآفرین می بایست با مدلهای مختلف کسب و کار آشنا باشد تا بتواند با توجه به توانمندی و شرایط کسب و کار و سازمان خود بهترین آن را  انتخاب کند و ما در این بخش به معرفی بیش از 60 مدل درامدزایی در کسب و کار ها می پردازیم. این […]

کارو-جلسه 9 -

معرفی دوره

جلسات دوره
دیدگاه‌ها ۰
محسن مختاری
مدرس دوره
مشاور حوزه کسب و کار و کارآفرین