کارو - جلسه 4 - "تدوین برنامه بازاریابی"

معرفی دوره برای شروع و توسعه کسب و کار ، توسعه محصول و سرمایه گذاری نیاز به یک ارزیابی و مطالعه دقیق از بازار آن ایده یا محصول وجود دارد و یک مدیر می بایست  با اصول مطالعه بازار ، متدها و روشهای امکانسجی و ارزیابی آشنایی کامل داشته باشد تا بتواند درست و دقیق […]

کارو - جلسه 4 -

معرفی دوره

جلسات دوره
دیدگاه‌ها ۰
محسن مختاری
مدرس دوره
مشاور حوزه کسب و کار و کارآفرین
کارو - جلسه 4 - "تدوین برنامه بازاریابی"
۲.۵ میلیون تومان